Tiêu chí chấm điểm xét duyệt để được mua nhà ở xã hội

Chia sẻ tin này:
Mua bán ký gửi hơn 15.000 căn nhà đẹp

Ông Nguyễn Đức Vượng (Khánh Hòa) hỏi về cách xác định tiêu chí chấm điểm ưu tiên khi xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Hỏi:

Tôi được biết Mục 3, Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Tiêu chí ưu tiên khác:

(1) Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2 được 10 điểm.

(2) Hộ gia đình có 1 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 1 người thuộc đối tượng 2 được 7 điểm.

(3) Hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 2 được 4 điểm.

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất”.

Tôi muốn hỏi tiêu chí (1) được hiểu như thế nào? Có thể hiểu là trong gia đình, 2 người phải thuộc đối tượng 1 còn những người còn lại có thể thuộc đối tượng 1 hoặc 2 không?

Ông Nguyễn Đức Vượng (Khánh Hòa)

Trả lời:

tiêu chí mua nhà ở xã hội
Tiêu chí chấm điểm xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
đã được quy định cụ thể

Việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội được quy định tại Điểm 3, Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Theo đó, tiêu chí chấm điểm ưu tiên khác để xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gồm:

>> Xem thêm:  Hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không?

TT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

3

Tiêu chí ưu tiên khác:

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2.

10

– Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.

7

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2

4

Như vậy, theo quy định trên, cách hiểu của ông về tiêu chí (1) phải là hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 1, còn các đối tượng còn lại có thể thuộc đối tượng 1 hoặc 2 là phù hợp.

Chia sẻ tin này:
Nếu bạn chưa tìm thấy ngôi nhà tương lai thì hãy sử dụng chức năng Tìm kiếm hoặc Điền vào form dưới đây. Hãy viết yêu cầu mua nhà thật chi tiết, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Nhà mặt đất - Mua bán ký gửi bất động sản thổ cư

Có thể bạn quan tâm