Hướng dẫn thủ tục cấp lại sổ đỏ theo quy định mới nhất

Chia sẻ tin này:
Mua bán ký gửi hơn 15.000 căn nhà đẹp

Người sử dụng đất làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp do thiên tai bão lũ thì cần làm thủ tục cấp lại sổ đỏ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải không? Trình tự thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

      Căn cứ theo quy định của pháp luật, Nhamatdat.com chúng tôi xin tư vấn về cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục cấp lại sổ đỏ theo  pháp luật mới nhất như sau:

Cơ sở pháp lý

 • Luật đất đai năm 2013
 • Nghị định 43/2014/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính
 • Nghị định 01/2017 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
 • Thông tư 250/2016/TT-BTC Hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

      Khi người sử dụng đất làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp bị đánh rơi, bị lấy trộm, do thiên tai hoả hoạn,… đối với cá nhân, gia đình thì làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự thủ tục cấp lại sổ đỏ

      Căn cứ theo quy định của pháp luật tại điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013

      Bước 1: Khai báo với uỷ ban nhân dân xã

      Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

      Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

>> Xem thêm:  Khi nào được chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn?

      Bước 2: Nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận  tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại uỷ ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ được quy định tại khoản 2 điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/Đk
 • Giấy xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân; trường hợp là tổ chức, cơ sở tông giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài thì cần có giấy chứng minh đã đăng tin 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; Trường hợp bị mất GCN do thiên tai, hỏa hoạn thì cần Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn.
 • Giấy tờ tuỳ thân: CMND hoặc thẻ căn cước, sổ hộ khẩu

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy  định.

      Bước 3: Tiếp nhận và xử lí hồ sơ

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, trích lục bản đồ  địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa đo địa chính thửa đất
 • Lập hồ sơ trình Sở tài nguyên và môi trường ký quyết định huỷ Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó chuyển lại cho văn phòng đăng ký đất đai
 • Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai rồi trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
>> Xem thêm:  Đất được ký hiệu chữ “T” trên sổ đỏ là đất gì?

Thời gian thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ

      Thời hạn  cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất là không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo điểm r điều 61 Nghị định 01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành chi tiết luật đất đai.

      Thời gian quy định được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

      Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục cấp lại được tăng thêm 10 ngày.

Nghĩa vụ tài chính khi cấp lại sổ đỏ

      Để được cấp lại Giấy chứng nhận người có yêu cầu phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính và mang biên lai đến văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã.

      Nghĩa vụ tài chính cần thực hiện bao gồm:

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mức thu do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định ( theo điểm e khoản 2 điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc sau: Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác; mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.)
 • Ngoài ra còn có lệ phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính,…
>> Xem thêm:  Giải đáp 3 câu hỏi kinh điển liên quan việc đứng tên trên sổ đỏ

Cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở tài nguyên và môi trường hoặc UBND cấp huyện theo điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

      + Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai  thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

       + Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc cấp lại Giấy chứng nhận cho các trường hợp quy định thực hiện như sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục cấp lại sổ đỏ theo pháp luật mới nhất.

Chia sẻ tin này:
Nếu bạn chưa tìm thấy ngôi nhà tương lai thì hãy sử dụng chức năng Tìm kiếm hoặc Điền vào form dưới đây. Hãy viết yêu cầu mua nhà thật chi tiết, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Nhà mặt đất - Mua bán ký gửi bất động sản thổ cư

Có thể bạn quan tâm