Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định mới nhất

Chia sẻ tin này:
Mua bán ký gửi hơn 15.000 căn nhà đẹp

Người sử dụng đất sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà phát hiện ra có sai sót về thông tin cá nhân, thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất thì được quyền xin đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy hồ sơ xin Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm những gì? Trình tự thủ tục như nào? Và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

     Căn cứ theo quy định của pháp luật, Nhamatdat.com chúng tôi xin tư vấn về Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật mới nhất như sau:

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đất đai 2013
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai;
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

Các trường hợp được đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Khi có những sai sót quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất được quyền được đính chính GCNQSDĐ đã cấp. Cụ thể:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

     Khi có những sai sót nêu trên xảy ra, nếu lỗi thuộc về người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất cần phải làm đơn xin đính chính. Còn trong trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Vì đính chính Sổ đỏ có thể do cá nhân hoặc Văn phòng đăng kí đất đai phát hiện, yêu cầu trực tiếp nên tùy vào từng tình huống để làm hồ sơ cụ thể:

>> Xem thêm:  Gợi ý target quảng cáo Facebook Ads cho lĩnh vực bất động sản

Lỗi sai sót từ người sử dụng đất

     Trong trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp theo mẫu đơn đề nghị đính chính sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Giấy tờ nhân thân (sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân…)

     Có rất nhiều người chưa biết viết đơn xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên hiện nay pháp luật chưa có quy định về mẫu đơn đề nghị đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng, mà thay vào đó là sử dụng mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK (quy định mẫu đơn trong Thông tư 24/2014 về hồ sơ địa chính).

Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện sai sót

     Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

     Người sử dụng đất mang hồ sơ lên đính chính bao gồm:

 • Bản gốc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp.
 • Giấy tờ có thông tin đối chiếu để đính chính

Thẩm quyền đính chính Giấy CNQSDĐ

     Căn cứ vào Điều 105 và Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thẩm quyền đính chính sổ đỏ thuộc về cơ quan:

 • UBND cấp tỉnh có thẩm quyền đính chính đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Hoặc Sở Tài nguyên và môi trường có thẩm quyền đính chính đối với trường hợp UBND cấp tỉnh được ủy quyền cấp giấy chứng nhận.
 • UBND cấp huyện có thẩm quyền đính chính đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
>> Xem thêm:  6 lời khuyên cho người tự bán nhà không qua môi giới

Trình tự, thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người sử dụng đất cần phải thực hiện theo trình tự, thủ tục để được xử lý hồ sơ tốt nhất. Căn cứ vào Điều 86 Nghị định 43/2014  về trình tự, thủ tục đính chính sổ đỏ như sau:

 • Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên văn phòng đăng ký đất đai.
 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Sau khi có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã đính chính, Văn phòng đăng ký đất đai thông báo tới cho người sử dụng đất. Đối với trường hợp phát sinh nghĩa vụ tài chính thì người sử dụng đất cần phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính, xong mới được lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai gửi trả Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.
>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho nhà đất giữa anh em ruột năm 2020

Thời hạn thực hiện thủ tục đính chính

      Thời hạn thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ không quá 10 ngày, kể từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đầy đủ; không tính thời gian các ngànghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (nếu có).

     Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kin kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày.

Nghĩa vụ tài chính khi đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Người sử dụng đất không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các lỗi sai sót do Văn phòng đăng ký đất đai xử lý thông tin sai.

      Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trong một số trường hợp sau:

 • Do người sử dụng đất cung cấp thông tin sai, nhưng lỗi sai không phải liên quan tới đất. Người sử dụng đất phải nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Lỗi sai liên quan tới đất: người sử dụng đất cung cấp sai thông tin hoặc văn phòng đăng ký đất đai phát hiện lỗi sai về mục đích sử dụng đất, diện tích đất,… dẫn tới phát sinh việc phải đo đạc lại đất, xem xét lại mục đích sử dụng đất,… thì người sử dụng đất phải nộp thêm tiền sử dụng đất phát sinh; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí trích lục bản đồ, tiền đo đạc địa chính,…

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật mới nhất.

Chia sẻ tin này:
Nếu bạn chưa tìm thấy ngôi nhà tương lai thì hãy sử dụng chức năng Tìm kiếm hoặc Điền vào form dưới đây. Hãy viết yêu cầu mua nhà thật chi tiết, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Nhà mặt đất - Mua bán ký gửi bất động sản thổ cư

Có thể bạn quan tâm