Cách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất do ảnh hưởng Covid-19

Chia sẻ tin này:
Mua bán ký gửi hơn 15.000 căn nhà đẹp

Để hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Chính phủ đã quyết định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Việc ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP giống như một biện pháp “giảm đau nền kinh tế”, có ý nghĩa quan trọng với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ họ nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc thực hiện cần minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng, tránh bị trục lợi.

Để giúp bạn nắm rõ hơn về đối tượng được gia hạn cũng như trình tự, thủ tục để gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất,… Nhamatdat.com chúng tôi xin trình bày thông tin qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 41/2020/NĐ/CP quy định về việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất;

Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

      Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 41/2020/NĐ-CP phạm vi điều chỉnh của Nghị định này như sau:

Nghị định này quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

      Căn cứ Điều 2 Nghị định này, đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bao gồm:

      Thứ nhất, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Sn xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, na (trừ giường, t, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sn xuất kim loại; gia công cơ khí; x lý và tráng phủ kim loại; sản xut sn phm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sn xut ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, t, bàn, ghế;
 • Xây dựng.

      Thứ hai, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bt động sn;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

      Thứ ba, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

      Thứ tư, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

      Thứ năm, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định này.

Thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất được gia hạn bao lâu?

Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu)

      Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020i với kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức.

Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

      Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

      Ngoài ra, Nghị định cụ thể về thời gian gia hạn đối với trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đốtượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Cụ thể:

 • Kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020;
 • Kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020;
 • Kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020;
 • Kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020;
 • Kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020;
 • Kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020.
>> Xem thêm:  Đất phi nông nghiệp là gì? Có mấy loại đất phi nông nghiệp? Đất phi nông nghiệp nào được làm nhà ở?

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

      Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được quy định Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

      Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác. Để thực hiện điều chỉnh, người nộp thuế lập thư tra soát kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế.

      Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không có hoạt động sn xut kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

      Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

>> Xem thêm:  Tất tần tật những điều cần biết về đất giãn dân

Đối với tiền thuê đất

      Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đi vớsố tiền thuê đt phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

      Quy định gia hạn áp dụng đối với cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực với thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2010.

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

      Theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, để được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, người nộp thuế cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

 • Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (được ban hành kèm theo Nghị định);
 • Giấy tờ chứng minh đối tượng (giấy đăng ký kinh doanh…).

Bước 2: Nộp hồ sơ

      Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ như trên, người nộp thuế nộp hồ sơ nộp đến Cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp hoặc nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế với thời điểm nộp:

 • Cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý);
 • Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

        Trường hợp người nộp thuế được Nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sao gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê.

>> Xem thêm:  Cho thuê căn hộ chung cư đã hoàn thiện. Kênh đầu tư tốt ít người để ý !

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

        Cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và giải quyết. Trong đó:

 • Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất;
 • Trường hp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đt và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước;
 • Trường hp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đt theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

Bước 4: Kết quả

      Hết thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất (Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP) trường hợp đủ điều kiện sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

      Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn.

      Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về vấn đề gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất do ảnh hưởng của Covid-19.

Chia sẻ tin này:
Nếu bạn chưa tìm thấy ngôi nhà tương lai thì hãy sử dụng chức năng Tìm kiếm hoặc Điền vào form dưới đây. Hãy viết yêu cầu mua nhà thật chi tiết, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Nhà mặt đất - Mua bán ký gửi bất động sản thổ cư

Có thể bạn quan tâm